Курс  з образотворчого мистецтва для 7-го класу складено за новою програмою та підручником, рекомендованим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777 для використання у загальноосвітньому процесі (Папіш Л. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Л. В.  Папіш, М. М. Шутка. — К. : Грамота, 2015. — 128 с. : іл.).

Цілі навчання:
  • ознайомити учнів з поняттями " дизайн", "мода", "стиль";
  • розширити естетичний досвід учнів;
  • розвивати уміння сприймати, розуміти і відтворювати твори мистецтва;
  • виховувати естетичний смак.

Розділ складається з 4 тем:

1.Дизайн одягу. Мода й культура.

2. Національні традиції в одязі.

3. Графічний дизайн. Шрифт.

4.Ландшафтний дизайн.

 

ЦЛІ НАВЧАННЯ: дізнатися більше про небезпеку ВІЛ/СНІДу для людини, шляхи інфікування ВІЛ та гепатитами В та С.

АННОТАЦІЯ: курс розроблено за діючою програмою з основ здоров'я для 9 класів навчальних закладів за редакцією Бойченко Т.Є.рекомендовано Міністерством освіти і науки України ,наказ МОН України від 20 .03 2017 за номером 417. 

Дуже важливо знати методи профілактики ВІЛ-інфекції на особистому і державному рівнях,знати методи індівідуального захисту,навчитись оцінювати ризики інфікування ВІЛ ,удосконалювати навички поширення достоверної інформаціїпро проблеми ВІЛ/СНІДу.

Курс розроблено відповідно до діючої програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Курс призначений для навчання учнів 6 класу. може бути використаний як складова підготовки до ЗНО учнів 10-11 класів. Курс містить основні біологічні терміни, поняття та категорії відповідно до теми "Різноманітність рослин", складається з 4 лабораторних досліджень та 2 практичних робіт, що відповідає діючому стандарту. 
Після опрацювання курсу учні: 
- засвоюють знання базових ботанічних термінів; знань про типові рослини основних систематичних груп, їх морфологію, систематику, екологію;
- оволодіють уміннями та навичками розпізнавати типові рослини основних систематичних груп; уміннями огрунтовувати місце та роль біологічних знань у практичній діяльності людини; оволодіння уміннями знаходити та аналізувати інформацію рослини різних систематичних груп як живі об'єкти 
- використовуютьнабуті знання на практиці під час підбору видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах; використання набутих знань для оцінки наслідків власної діяльності по відношенню до оточуючого середовища.
Зміст
1. Вступ. Походження рослин
2. Нижчі рослини. Водорості (1 лабораторне дослідження)
3. Вищі спорові рослини (2 лабораторних дослідження)
4. Насінні рослини (1 лабораторне дослідження, 2 практичні роботи)

Розділ " Текст" є складовою частиною курса Українська мова для 2 класу та створено відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко. (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 року № 407). 

Розділ складається з чотирьох тем:
    1. Текст.
    2. Будова тексту.
    3. Типи текстів.
    4. Повторення вивченого.
У цьому розділі учні:
- будуть вивчати що таке текст, як будується текст;
- дізнаються які бувають типи текстів;
- навчаться створювати та вдосконалювати власні тексти.

Розділ "Основи техніки, технологій і проектування" є складовою частиною Курса ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ у 9 класі Зідно з програмою ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 5–9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 Розділ сладається з трьох тем:

1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація технологічних процесів

2. Основи проектної діяльності

3. Проектування майбутньої професійної діяльності

Вивчаючи цей розділ, учні дізнаються  про: 

- автоматизацію, комп'ютеризацію та роботизацію технологічних процесів; застосування автоматичних пристроїв у побуті та у виробництві;

- використання методу біоніки у проектуванні;

- стають  компетентнішими у професійному самовизначенні та вмінні проектувати свою майбутню професійну діяльність.